Онако Како Човек Мисли | Onako Kako Čovek Misli

$5+
3 ratings


Овај српски превод револуционарног дела Џејмса Алена “Онако како човек мисли” је већ одавно закаснео. Први пут објављена 1903. у Енглеској, ова кратка књига се и даље сматра класиком међу књигама о “самопомоћи”. 

   Џејмс Ален био је познат по својим филозофским текстовима и био је еминентни писац у жанру самопомоћи. Преко 100 година после објављивања, ова кратка књига и даље има утицај на многе људе у данашње време. У овој књизи, он је црпео са мноштва различитих извора, од Библије краља Џејмса до будистичких учења. 

Можда је овај јединствени приступ учинио да се мудрост из ње пренесе изван граница Енглеске.

   У филму Френсиса Форда Кополе, Улична школа, приказан је лик који чита ову књигу. Кантаутор Ричард Макс увек држи поред себе један њен примерак. Она је утицала  подједнако и на репере и на рок музичаре. 

         А ово је само мали број примера како је ова књига помагала људима да теже ка великим стварима.

         Нека учини исто то и за вас.

SURI TRANSLATIONS

НОВЕМБАР 2022

___________________________________________________

Ovaj srpski prevod revolucionarnog dela Džejmsa Alena “Onako kako čovek misli” je već odavno zakasneo. Prvi put objavljena 1903. u Engleskoj, ova kratka knjiga se i dalje smatra klasikom među knjigama o “samopomoći”. 

         Džejms Alen bio je poznat po svojim filozofskim tekstovima i bio je eminentni pisac u žanru samopomoći. Preko 100 godina posle objavljivanja, ova kratka knjiga i dalje ima uticaj na mnoge ljude u današnje vreme. U ovoj knjizi, on je crpeo sa mnoštva različitih izvora, od Biblije kralja Džejmsa do budističkih učenja.  

Možda je ovaj jedinstveni pristup učinio da se mudrost iz nje prenese izvan granica Engleske.

         U filmu Frensisa Forda Kopole, Ulična škola, prikazan je lik koji čita ovu knjigu. Kantautor Ričard Maks uvek drži pored sebe jedan njen primerak. Ona je uticala  podjednako i na repere i na rok muzičare. 

         A ovo je samo mali broj primera kako je ova knjiga pomagala ljudima da teže ka velikim stvarima.

         Neka učini isto to i za vas.

SURI TRANSLATIONS

NOVEMBAR 2022

$
Buy this
Pages
Copy product URL

Ratings

5.0
(3 ratings)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
$5+

Онако Како Човек Мисли | Onako Kako Čovek Misli

3 ratings
Buy this