Profile PictureSuri Translations

Прича о два вола | Priča o dva vola

$5+
0 ratings

Ова мудра прича описује два вола по имену Хира и Моти. Обојица припадају истој врсти и истом Пачаи соју, али ту се сличност завршава јер постоји читаво море разлика међу њима. Хира је трпељив и снажан. С друге стране, Моти је слаб и чини ствари без размишљања. Упркос међусобним разликама, Хира и Моти створили су братску везу, пошто су све радили заједно, па су се тако заједно и хранили уљаним погачама и сламом.

Ова два вола припадају Ђурију, сељаку који их воли. Иако он стално показује љубав према њима, Хира и Моти почињу да се осећају изданим када их Ђури пошаље Гаји, своме шураку. Волове тамо одводе да би орали, због чега они верују да су их продали. То уверење довело их је до тога да постану тужни и огорчени. Ово се испољило у њиховој одлуци да не примају наредбе од Гаје.

Волови ускоро почињу да протествују гласно због своје тренутне ситуације. Моти је пожелео да побегне, али спокојнији Хира није се слагао, али под вођством Мотија, они обојица побегну. Немајући план, они се убрзо изгубе, али на крају ипак успевају да нађу пут натраг до куће свог старог господара, мада не пре него што успут наиђу на неке тешкоће. Док су били у потрази за храном, били су и заробљени.

Ова прича има две различите теме. Ту је питање неједнакости, пошто волови наилазе на муке после напуштања куће свог господара. Мислећи да могу да нађу бољи живот, они обојица беже. Ускоро откривају да су имали бољи живот код Гаје, пошто их нови власник уопште не храни.

Ту је такође и борба за слободу. Они се боре за слободу јер чезну за њом, али нису у стању да је нађу. Ускоро откривају да су живели бољим животом чак и кад су мислили да су продати и да их Ђури не воли.

Ова прича показује да сви, па и животиње, имају право да живе слободно и спокојно.

__________________

Ova mudra priča opisuje dva vola po imenu Hira i Moti. Obojica pripadaju istoj vrsti i istom Pačai soju, ali tu se sličnost završava jer postoji čitavo more razlika među njima. Hira je trpeljiv i snažan. S druge strane, Moti je slab i čini stvari bez razmišljanja. Uprkos međusobnim razlikama, Hira i Moti stvorili su bratsku vezu, pošto su sve radili zajedno, pa su se tako zajedno i hranili uljanim pogačama i slamom.

Ova dva vola pripadaju Đuriju, seljaku koji ih voli. Iako on stalno pokazuje ljubav prema njima, Hira i Moti počinju da se osećaju izdanim kada ih Đuri pošalje Gaji, svome šuraku. Volove tamo odvode da bi orali, zbog čega oni veruju da su ih prodali. To uverenje dovelo ih je do toga da postanu tužni i ogorčeni. Ovo se ispoljilo u njihovoj odluci da ne primaju naredbe od Gaje.

Volovi uskoro počinju da protestvuju glasno zbog svoje trenutne situacije. Moti je poželeo da pobegne, ali spokojniji Hira nije se slagao, ali pod vođstvom Motija, oni obojica pobegnu. Nemajući plan, oni se ubrzo izgube, ali na kraju ipak uspevaju da nađu put natrag do kuće svog starog gospodara, mada ne pre nego što usput naiđu na neke teškoće. Dok su bili u potrazi za hranom, bili su i zarobljeni.

Ova priča ima dve različite teme. Tu je pitanje nejednakosti, pošto volovi nailaze na muke posle napuštanja kuće svog gospodara. Misleći da mogu da nađu bolji život, oni obojica beže. Uskoro otkrivaju da su imali bolji život kod Gaje, pošto ih novi vlasnik uopšte ne hrani.

Tu je takođe i borba za slobodu. Oni se bore za slobodu jer čeznu za njom, ali nisu u stanju da je nađu. Uskoro otkrivaju da su živeli boljim životom čak i kad su mislili da su prodati i da ih Đuri ne voli.

Ova priča pokazuje da svi, pa i životinje, imaju pravo da žive slobodno i spokojno.

$
Add to cart
Pages
Copy product URL
$5+

Прича о два вола | Priča o dva vola

0 ratings
Add to cart